Површина школског простора износи 4967 m2. Разредна настава се остварује у 15, а предметна  у 13 учионица. Школа има кабинет за техничко информатичко образовање, два информатичка кабинета, учионицу за продужени боравак и предшколску установу. Преостали, веома функционално организован и у потпуности искоришћен простор, чине мала и велика фискултурна сала, зборница, библиотека са читаоницом, стоматолошка ординација, канцеларије за стручне сараднике, рачуноводство и администрацију, уређен простор за родитеље. У школском дворишту, велике површине, налази се неколико спортски терена. Дуж ограде око спортских трена посађено је 40 стабала платана у чијој садњи је учествовало ЈП „Србија шуме“. У атријуму је посејана трава, засађене су врбе, јука, руже, лукавице добијене као донација за учешће  у пројекту „Еко-рециклажа“ . Ученици чланови еколошке секције активно су учествовали у уређењу атријума.  Еко-кутак се налази у приземљу школе и чине га контејнери за одлагање папира, пластичних флаша и лименки. Ентеријер школе оплемењен је саксијским биљкама.

У претходном периоду извршена је санација санитарних чворова у старом делу зграде, бетониран је плато испред улаза за ученике млађих разреда, изграђена је атлетска стаза и залетиште за скок у даљ, у току је и изградња терена за мали фудбал, реновирана је велика фискултурна сала и библиотека. Урађена је санација крова и ограде у школском дворишту. Школа је опремљена  савременим системом видео надзора и покривена је Wi-Fi мрежом.

У августу 2020. године завршени су радови на комплетној замени фасадне столарије и санацији фасаде.