Ученици мигранти у нашој школи

Пројекти

Министарство просвете науке и технолошког развоја и UNICEF-а

Пројекат : „Подршка образовним установама у интеграцији ученика и деце миграната/избеглица/ тражиоца азила на територији Републике Србије“

– Укључивање у формално образовање деце избеглица/миграната –

Основна школа „Раде Драинац“ је од децембра 2016. године била активно укључена у пројект  „Подршка образовним установама у интеграцији ученика и деце миграната/избеглица/ тражиоца азила“. Од тада до данас школу је похађао 31 ученик мигрант (у различитом временском периоду), смештених у колективном центру у Крњачи (у пратњи родитеља), сигурној кући и у ценру за прихват малолетних лица (без родитељске пратње). 

Нашу школу похађа 260 ученика из осетљивих група тако да запослени имају дугогодишње искуство у прилагођавању наставног и васпитног процеса потребама ученика. У школи се прилагођавају принципи и методе рада. Велики број ученика наше школе  је имао искуства у тражењу азила у некој од земаља западне Европе, као и искуство  депортовања по Споразуму о реадмисији, што представља   још један ресурс са којим школа располаже. 

Ове школске године у 2020/21. у нашу школу је уписано 16 ученика миграната, а 60 запослених је прошло обуку „Стрес у ситуацијама миграција“ и стекло компетенције за пружање подршке и савладавладало технике за подршку у  превазилажењу стреса, како ученицима мигрантима и њиховим родитељима, тако и осталим ученицима и родитељима. 

Ученици мигранти долазили су у пратњи  Snežane Mottagi, представника хуманитарне организације „Adra”. Координатор пројекта, аутор приручника и обуке „Стрес у ситуацијама миграција“ била је Марина Тодић, педагог наше школе. 

Општи циљ овог пројекта је да одговори на потребе миграната и тражилаца азила у Републици Србији  кроз подршку институцијма, укључујући и побољшање капацитета за смештај и пружање услуга.

Специфични циљеви пројекта били су унапредити капацитет професионалаца у образовном систему, да пруже адекватну подршку мигрантима, створити подстицајно и толерантно образовно окружење и уградити квалитет образовање миграната на свим нивоима образовања.

Afshan Khan, регионална директорка UNICEF-а за Европу и Централну Азију и Michel Saint-Lot, директор UNICEF-а у Србији и руководитељ сектора за образовање при  UNICEF-у Тања Ранковић, посетили су нашу школу и обишли одељења у којима су распоређени ученици избеглице-мигранти из Авганистана, како би стекли увид у процес њиховог укључивања у образовно-васпитни систем Републике Србије.